Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 794 444 054, +48 794 168 367

na Sprzedaż

Działka o wielu możliwościach

99 000 zł 52 zł / m2
Typ działki
budowlana
Powierzchnia
1 889 m2
Długość działki
64 m
Szerokość działki
29 m
Numer oferty
2081
Działka o wielu możliwościach 99 000 zł
Dodaj do ulubionych Dodano do ulubionych
Rafał Matelak
Rafał Matelak
Doradca ds. Nieruchomości
Oddział Giżycko
Opis nieruchomości

Szukasz czegoś niepowtarzalnego, co nie jest  dla każdego???
Właśnie znalazłeś !
Tylko u nas znajdziesz taką ofertę !

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 119/5 w miejscowości  Faryny, gminie Rozogi, powiecie Szczycieński
Powierzchnia działki: 1889 m2.

Działka znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
a) oznaczenie MN 50 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) oznaczenie MN/U10 -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej.

Ustalenia MPZP:
A) oznaczenie MN 50
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się realizację zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej,
b) realizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
c) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami prawa,
d) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynków,
e) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków,
f) dopuszcza się realizację innych budowli, w tym tych nie trwale związanych z gruntem, a także ich przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania,
3) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się realizację budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo - gospodarczych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 40%,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 35%,
e) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m,
f) geometria dachu - dachy jedno, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 450
g) materiał i kolorystyka pokrycia dachowego - dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu lub ich odcieniach

B) oznaczenie MN/U10:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej,
2) funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej mogą występować łącznie lub
rozdzielnie, 
3) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się realizację budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo - gospodarczych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
c) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
d) maksymalna intensywność zabudowy - 0,5,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie
50%,
f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej - 25%,
g) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m,
h) geometria dachu - dachy jedno, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do
450, kierunek kalenicy dachów, prostopadle lub równolegle względem frontu działki, lub
prostopadle lub równolegle względem pozostałych granic działki,
l) materiał i kolorystyka pokrycia dachowego - dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni,
brązu lub ich odcieniach z zastrzeżeniem §5 pkt 4 lit. c i e,
i) ustala się zakaz stosowania blachodachówki w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i w strefie
ochrony konserwatorskiej,
j) minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 miejsce do parkowania na 1 mieszkanie,
dla zabudowy usługowej 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni obiektów usługowych,
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 1 miejsce do parkowania na 1
mieszkanie i 1 miejsce do parkowania na 50 m
powierzchni obiektów usługowych,
miejsca do parkowania należy lokalizować jako utwardzone lub nieutwardzone,
dopuszcza się realizację parkingów naziemnych lub parkingów w budynkach garażowych,
dopuszcza się realizację budynku garażowego w bryle budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie występuje potrzeba określenia miejsc do
parkowania przeznaczonych do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
dla zabudowy usługowej ustala się na każde 10 miejsc 1 miejsce do parkowania dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową,

Media:
- woda miejska w odległości ok 20 m od działki,
- kanalizacja: obecnie brak, docelowo własna przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szambo,
- prąd w odległości ok 20 m od działki.

Jeśli ta oferta Cię zainteresowała, to dzwoń !!!
Rafał Matelak - tel. 512-779-211
Magdalena Matelak - tel. 509-935-887

Potrzebujesz dodatkowego finansowania kupowanej nieruchomości? W ramach współpracy z naszym biurem bezpłatnie doradzimy wybór najlepszej oferty kredytowej. Szczegóły u naszych pracowników.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zobacz na mapie
szczycieński, Rozogi, Faryny
Wyślij zapytanie

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.