Działki bud. z udziałem w linii brzegowej jez. Wojnowo (swjm) a może całość 1,72 ha